Tarieven

De notariële tarieven voor de meeste notariële werkzaamheden worden op grond van artikel 1 van de Landsverordening van 19 oktober 1948 betreffende het honorarium der notarissen, de vorm van taxatie daarvan, alsmede verschotten, welke aan hen in rekening zullen worden geleden (P.B. 1948 no. 117) periodiek door het Gemeenschappelijk Hof van Justitie vastgesteld. Meest recentelijk bij beschikking van 14 augustus 2013.

Tarievencalculator

Voor de levering van registergoederen en de vestiging van een recht van hypotheek gelden vaste tarieven. Deze zijn afhankelijk van de koopsom, respectievelijk de hoogte van de inschrijving van het recht van de hypotheek. Deze kosten kunt u hieronder berekenen.

Op het notarieel honorarium zal een door het Hof vastgestelde toeslag van 8.5% worden toegepast en is 6% omzetbelasting verschuldigd.