Expertise

Ondernemingsrecht

Onze ondernemingsrecht praktijk omvat zowel algemeen als notarieel ondernemingsrecht en bestaat uit onder meer

  • oprichting van rechtspersonen
  • juridische splitsingen
  • statutenwijziging van rechtspersonen
  • omzettingen (waaronder begrepen grensoverschrijdende omzettingen
  • fusies (waaronder ook grensoverschrijdende fusies)
  • het instellen van personenvennootschappen en trusts

Ons team adviseert over (her-)structureringen, corporate governance en heeft een uitgebreide ervaring met internationale financieringstransacties en financiële producten, waaronder gesyndiceerde leningen, leveraged finance en acquisitie financieringen, projectfinanciering en toezichtwetgeving.

Onze ondernemingsrecht praktijk omvat zowel algemeen als notarieel ondernemingsrecht

Voor meer informatie:

Onroerend Goed
Scheepvaart- en Luchtvaartrecht
Personen- en Familierecht