Notariskantoor Moerdijk & Palm – Curaçao

Rooi Catootjeweg 1 – Willemstad – Curaçao

Notariskantoor Moerdijk & Palm Curaçao

Over ons

Notaris Mr. M.J.O. Moerdijk heeft bij zijn benoeming het protocol van oud notaris Mr. A.M.P. Eshuis overgenomen. Notariskantoor Moerdijk & Palm Curaçao is een Notariskantoor met een zowel nationaal als internationaal uitstekende reputatie en voert alle transacties waarvoor een notariële akte nodig is.

Notarissen maken integraal deel uit van het Curaçaose rechtssysteem. Een notaris is een openbaar ambtenaar en maakt overeenkomsten en verklaringen rechtsgeldig door deze vast te leggen in een notariële akte. Een (kandidaat-)notaris is expert in de wetten en regels van het onroerend-goedrecht, personen- en familierecht en ondernemingsrecht. Een notaris is een onpartijdige deskundige die de belangen van alle betrokkenen behartigt bij het opstellen van een notariële akte.

Een notariële akte is het resultaat van een complex proces waarbij de notaris zijn cliënt(en) adviseert over de juridische, fiscale en financiële implicaties van de transactie en met welke juridische middelen het doel van cliënt(en) het best bereikt kan worden. Na ondertekening van een notariële akte door een notaris staat de datum van de akte tegenover iedereen vast en iedereen kan erop vertrouwen dat de akte is ondertekend door degenen die als ondertekenaars zijn vermeld.

De notariële akte is vooral bedoeld om een grote rechtszekerheid te hebben en levert dwingend bewijs op. In het bewijsrecht heeft de notariële akte dan ook een aanzienlijk sterkere positie dan een niet-notariële akte (een onderhandse akte).

Notariskantoor Moerdijk & Palm Curaçao

Notariskantoor Moerdijk Palm Curacao