Ondernemingsrecht – Notariskantoor Moerdijk & Palm

Notariskantoor Moerdijk & Palm

Ons werk omvat zowel algemeen als notarieel ondernemingsrecht en bestaat uit onder meer:

  • oprichting van rechtspersonen;
  • statutenwijziging van rechtspersonen;
  • fusies (waaronder ook grensoverschrijdende fusies);
  • juridische splitsingen;
  • omzettingen (waaronder begrepen grensoverschrijdende omzettingen;
  • het instellen van trusts.

Ons team adviseert over (her-)structureringen, corporate governance en heeft een uitgebreide ervaring met internationale financieringstransacties en financiële producten, waaronder gesyndiceerde leningen, leveraged finance en acquisitie financieringen, financiering van vermogensbestanddelen, derivaten, projectfinanciering, toezichtwetgeving en gestructureerde financiering.

Wij hebben daarnaast uitgebreide ervaring met het opzetten van alternatieve investeringsfondsen, waaronder hedge funds, mutual funds, private equity funds en andere vormen van beleggingsfondsen.

Voor meer informatie neem contact op met Martijn Moerdijk.